Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ingen utdelning ur Sociala samfonden 2018

På grund av att fonden i år har för lite att fördela har socialnämndens arbetsutskott beslutat att ingen utdelning ska ske 2018.

Sociala samfonden är en fond, vars ränta delas ut till behövande barnfamiljer, äldre och sjuka i Mariestads kommun. Utdelning sker efter ansökningar som bedöms av socialnämndens arbetsutskott.

I år har räntan inte genererat tillräckligt stort kapital för att utdelnig ska kunna göras. Årets ränta sparas därför till nästa års utbetalning.

Sociala samfonden förvaltas av kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsutskott utgör stiftelse för fonden och de beslutar om utdelning.

Kontakt

Ordförande socialnämndens arbetsutskott
Jan Hallström
E-post: Jan Hallström

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-18