Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § Socialtjänstlagen är ett särskilt boende för dig mellan 18-64 år som har omfattande psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och som är i behov av mer stöd än vad som kan ges i ett enskilt boende. Bostad med särskild service är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. 

På det särskilda boendet finns flera lägenheter samlade kring gemensamhetsytor som tv-rum och matsal. Alla boende har en egen lägenhet med kök eller kokvrå och badrum. Personal finns på plats dygnet runt i boendet. Tillsammans med personalen görs en individuell planering som är inriktad på återhämtning, social träning och ADL- träning (Allmän daglig livsföring).

Så här gör du för att ansöka om bostad med särskild service

  • Ta kontakt med Socialtjänstens vuxenenhet på Maria Nova för att göra en ansökan.
  • När du har ansökt gör en socialsekreterare en utredning av dina behov, vilket stöd du behöver och fattar beslut om du har rätt till insatsen som du ansökt om.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova vuxenenheten
Socialsekreterare
Telefon 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
Telefontid: mån-ons och fredag kl: 9-10
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Enhetschef Vuxenenheten
Caroline Carlsson
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Enhetschef Bostad med särskild service
Malin Lavén
Telefon: 0501-75 66 70
E-post: Malin Lavén

Ansvarig nämnd

Socialnämnden