Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Stödlägenheter

Mariehöjds stödlägenheter är ett boende som finns till för dig som har långvarig psykisk sjukdom. En individuell planering görs för alla boende. Tillsammans med personalen utformas en planering som är inriktad på social träning och ADL- träning (Allmän daglig livsföring). Det finns nio lägenheter som utgör ett permanent, stadigvarande boende.

Korttidsboende

Mariehöjds korttidsboende är ett tillfälligt boende. Det ska leda till att den boende kan flytta till ett annat fungerande boende, till exempel enskilt boende, stödboende eller gruppboende. En individuell vårdplanering görs tillsammans med den enskilde och andra berörda myndigheter innan inflyttning.
Mariehöjd har sex korttidsboenden där den boende har ett eget rum men delar hygienutrymmen med andra.

Så här gör du för att ansöka om stödboende

Om du har behov av stödboende på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova vuxenenheten
Socialsekreterare
Telefon 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
Telefontid: mån-ons och fredag kl: 9-10
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Enhetschef
Caroline Carlsson
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden