Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Stödlägenheter

Mariehöjds stödlägenheter är ett boende som finns till för dig som har omfattande psykiska funktionsnedsättningar. En individuell planering görs för alla boende. Tillsammans med personalen utformas en planering som är inriktad på återhämtning, social träning och ADL- träning (Allmän daglig livsföring). Det finns nio lägenheter som utgör ett permanent, stadigvarande boende.

Alla med boende på Mariehöjd har en utsedd kontaktpersonal. Alla med boende på Mariehöjd ska ha en genomförandeplan där den enskildes mål med stödet framgår.

Korttidsboende

Mariehöjds korttidsboende är ett tillfälligt boende. Det ska leda till att den boende kan flytta till ett annat fungerande boende, till exempel enskilt boende, stödboende eller gruppboende. En individuell vårdplanering görs tillsammans med den enskilde och andra berörda myndigheter innan inflyttning.
Mariehöjd har sex korttidsboenden där den boende har ett eget rum men delar hygienutrymmen med andra.

Så här gör du för att ansöka om stödboende

Om du har behov av stödboende på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.