Hjälp i hemmet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du är drabbad av psykiska öhälsa kan ett stöd i hemmet underlätta vardagen. Insatsen innebär stöd och träning till självhjälp.

Stöd i hemmet

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel hjälp med inköp, hygien, städning i hemmet eller kontakter med olika myndigheter. Malsättningen är att du med stöd från personalen ska träna dig att klara vardagssysslor självständigt.
Personal kan också vara ett socialt stöd för den enskilde i kontakten med anhöriga.

Så här ansöker du om stöd i hemmet

Om du har behov av hjälp på grund av psykisk ohälsa tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova vuxenenheten
Socialsekreterare
Telefon 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
Telefontid: mån-ons och fredag kl: 9-10
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Enhetschef
Caroline Carlsson
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden