Hjälp i hemmet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd

Om du är mellan 18-64 år och har en funktionsnedsättning eller psykisk hälsa kan du få stöd i hemmet för att underlätta vardagen. Insatsen boendestöd innebär att personal kommer hem till dig och ger stöd i ditt eget boende.

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel hjälp med inköp, hygien, städning i hemmet eller kontakter med olika myndigheter. Målsättningen är att du med stöd från personalen ska träna dig att klara vardagssysslor självständigt. Tanken är att boendestödet gör saker med dig, inte åt dig. Personalen kan också vara ett socialt stöd för dig i kontakten med anhöriga.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. 

Så här ansöker du om stöd i hemmet

  • Ta kontakt med Socialtjänstens Vuxenenhet på Maria Nova för att göra en ansökan.
  • När du har ansökt gör en socialsekreterare en utredning av dina behov, vilket stöd du behöver och fattar beslut om du har rätt till insatsen som du ansökt om.