Hjälp i hemmet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder kan ett stöd i hemmet underlätta vardagen. Insatsen innebär hjälp till självhjälp.

Stöd i hemmet

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel hjälp med inköp, hygien, städning i hemmet eller kontakter med olika myndigheter.
Personal kan också vara ett socialt stöd för den enskilde i kontakten med anhöriga.

Så här ansöker du om stöd i hemmet

Om du har behov av hjälp på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.