Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktperson för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du har psykiskt funktionshinder, psykisk sjukdom eller missbruk och psykisk sjukdom kan en kontaktperson vara ett stöd för dig.

En kontaktperson kan:

  • vara en medmänniska att samtala med
  • vara till hjälp för att komma i kontakt med andra människor
  • vara till hjälp för att delta i olika aktiviteter
  • ge råd i vardagliga situationer

Så här gör du för att ansöka om en kontaktperson

Om du har behov av en kontaktperson på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

Om kontaktperson är en insats som du har rätt till, får den personen ett avlönat uppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19 11.17

Relaterad information

Kontakt

Socialtjänsten
Socialpsykiatriska enheten
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Benny Stenlund
Enhetschef
Telefon: 0501- 75 66 70
E-post: Benny Stenlund

Ansvarig nämnd
Socialnämnden