Kontaktperson för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du upplever att du är drabbad av psykiska ohälsa och /eller missbruk kan en kontaktperson vara ett stöd för dig.

En kontaktperson kan:

  • vara en medmänniska att samtala med
  • vara till hjälp för att komma i kontakt med andra människor
  • vara till hjälp för att delta i olika aktiviteter
  • ge råd i vardagliga situationer

Så här gör du för att ansöka om en kontaktperson

Om du har behov av en kontaktperson på grund av psykisk ohälsa tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

Om kontaktperson är en insats som du har rätt till, får den personen ett avlönat uppdrag.