Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sysselsättning för dig med psykisk funktionsnedsättning

Dagverksamheterna finns till för dig som har någon form av psykiskt problem och/ eller missbruksproblem.

Dagverksamheten syftar till att bygga upp ditt självförtroende. Genom bland annat motivations- och stödsamtal arbetar besökarna på dagverksamheten tillsammans med personalen för att våga gå vidare i livet och få ökad livskvalitet. Vi arbetar också med nätverksarbetet, vilket innebär att samarbete sker med andra instanser i samhället.

Det finns möjlighet till lego/ monteringsarbete och cirkelverksamhet utifrån olika behov samt kurser i ESL (Ett Självständigt Liv).

Så här gör du för att ansöka om daglig sysselsättning

Om du har behov av hjälp på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialpsykiatriska enhet. Handläggaren utreder dina behov för att du ska få rätt stöd.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-20 12.52

Relaterad information

Kontakt
Maria Nova Vuxenresurs
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Caroline Carlsson
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 78
E-post:Caroline Carlsson

Ansvarig nämnd
Socialnämnden