Anhörigstöd

Ibland kan du som anhörig behöva stöd för att veta hur du bäst ska hjälpa din närstående. Det kan handla om föräldrar till barn med funktionsnedsättning, barn eller partner till någon med beroendeproblematik eller till någon äldre med behov av stöd och hjälp. Här på sidan kan du se vilka föreläsningar, studiecirklar och andra aktiviteter vi erbjuder dig just nu. Se aktuella händelser under Relaterad information här på sidan.

Hos Mariestads kommun finns olika typer av stöd att få. Syftet är att ge dig som anhörig redskap för att kunna hantera och underlätta situationen. Stödet kan leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitén både för dig som anhörig och din närstående. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information här på sidan.

Information till dig som vårdar en närstående under coronapandemin

Under Relaterad information - Länkar här på sidan finner du information från Socialstyrelsen om anhöriga (du som vårdar en närstående). Stycket med information om anhöriga hittar du långt ned på sidan i länken.

Hjälp för dig som är anhörig till barn

Föräldrar till barn upp till 18 år kan söka stöd på öppna förskolan (barn upp till sex år) eller på Familjebehandlingen. På familjebehandlingen kan du få stöd och hjälp i form av samtal. Upp till fem samtal sker utan beslut och dokumentation. Längre samtalskontakter behöver beviljas av socialsekreterare.

Hjälp för dig som är anhörig till person med missbruk.

För anhöriga till personer med beroendeproblematik anordnar Beroendecenter gruppverksamhet. Deltagande kräver inte något beslut utan du anmäler dig till Beroendecenter.

För barn till anhöriga med missbruksproblem finns stödgruppen Fjärilen. Se information udner sidan Missbruk och beroende.

Digital navigeringskurs om demens för anhöriga

Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Du hittar navigeringskursen under Relaterad information - Länkar här på sidan.

Hjälp för dig som är anhörig till äldre eller psykiskt funktionsnedsatt

  • Stödteamet som kan ge individuella stödjande eller vägledande samtal.
  • Gruppverksamhet för anhöriga.
  • Studiecirklar kring exempelvis demenssjukdom.
  • Informationsmöten kring att vara anhörig till en vuxen person som behöver stöd och hjälp. Det kan bland annat handla om tips som kan underlätta i vardagen.

Inget beslut krävs för att få den här hjälpen och kontakten är kostnadsfri.

Inom vård och omsorg räknas anhöriga som en samarbetspartner i att ge bra vård. Du kan alltid prata med all personal. Varje enhet har en lokal handlingsplan över vilka aktiviteter som finns för anhöriga.

Biståndsbedömt anhörigstöd kan ges i form av:

  • Dagverksamhet för äldre
  • Växelvård
  • Avlösning i hemmet

Samtliga dessa insatser beslutas om av biståndsbedömare i Mariestads kommun. Ansökan sker hos biståndsbedömare. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information här på sidan. Dessa insatser är förenade med avgift.

Något ekonomiskt bidrag för anhörigvårdare finns inte i Mariestad.

Hjälp genom andra organisationer

Även andra organisationer ger olika typer av stöd, hjälp eller kunskap till anhöriga. Vissa av dem finns med i länklistan under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Öppna förskolan expedition
Telefon: 0501-75 63 90

Beroendecentrum
Telefon:0501-75 50 00
Mariestads kommuns växel

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

Stödteam
E-post: Stödteamets infobrevlåda

Fax: 0501-75 65 89

Annelie Blomberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0501-75 65 90
E-post. Annelie Blomberg

Anette Nilsson
Demenssjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 92
E-post: Anette Nilsson

Pia Dahlberg
Demenssamordnare/
sjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 91
E-post: Pia Dahlberg

Besöksadress

Drottninggatan 1, Mariestad

Postadress
Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
Biståndsavdelningen
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden

Länkar

Socialstyrelsen - Anhöriga (du som vårdar en närstående) under coronaperioden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fjärilen - en stödgrupp för barn till missbrukare

Digital navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats.

Anhörighjälpen Länk till annan webbplats.

Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Al-anon anhöriggrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utväg barn - Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mellan föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frukostklubben - Equmeniakyrkan Mariestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Attention - Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schizofreniförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alzheimerföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska kyrkan Mariestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.