Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Anhörigstöd

Ibland kan du som anhörig behöva stöd för att veta hur du bäst ska hjälpa din närstående. Det kan handla om föräldrar till barn med funktionsnedsättning, barn eller partner till någon med beroendeproblematik eller till någon äldre med behov av stöd och hjälp. Längre ner på sidan kan du ta del av vilka föreläsningar, studiecirklar och aktiviteter vi erbjuder dig just nu.

Hos Mariestads kommun finns olika typer av stöd att få. Syftet är att ge dig som anhörig redskap för att kunna hantera och underlätta situationen. Stödet kan leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitén både för dig som anhörig och din närstående. Kontaktuppgifter hittar du under relaterad information här på sidan.

Hjälp för dig som är anhörig till barn

Föräldrar till barn upp till 18 år kan söka stöd på Öppna förskolan (barn upp till sex år) eller på Familjebehandlingen. På familjebehandlingen kan du få stöd och hjälp i form av samtal. Upp till fem samtal sker utan beslut och dokumentation. Längre samtalskontakter behöver beviljas av socialsekreterare.

Hjälp för dig som är anhörig till person med missbruk.

För anhöriga till personer med beroendeproblematik anordnar Beroendecenter gruppverksamhet. Deltagande kräver inte något beslut utan du anmäler dig till Beroendecenter.

Hjälp för dig som är anhörig till äldre eller psykiskt funktionsnedsatt

  • Stödteamet som kan ge individuella stödjande eller vägledande samtal.
  • Gruppverksamhet för anhöriga.
  • Studiecirklar kring exempelvis demenssjukdom.
  • Två gånger per år anordnas ett informationsmöte kring att bli anhörig till en vuxen person som behöver stöd och hjälp där man kan få tips om det som kan underlätta.

Inget beslut krävs för att få hjälpen och kontakten är kostnadsfri.

Inom vård och omsorg räknas anhöriga som en samarbetspartner i att ge bra vård. Du kan alltid prata med all personal. Varje enhet har en lokal handlingsplan över vilka aktiviteter som finns för anhöriga.

Hjälp som du kan få genom biståndsbedömt beslut av Mariestads kommun

Biståndsbedömt anhörigstöd kan ges i form av:

  • Dagverksamhet för äldre
  • Växelvård
  • Avlösning i hemmet

Samtliga dessa insatser beslutas om av biståndsbedömare i Mariestads kommun. Ansökan sker hos biståndsbedömare. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information här på sidan.

Något ekonomiskt bidrag för anhörigvårdare finns inte i Mariestad.

Kommande föreläsningar, studiecirklar och aktiviteter (klicka på länkerna)

Föreläsning 7 november med Bertha Ragnarsdottir, för dig som är anhörig till någon med demens

Studiecirkel hösten 2018 för dig som är anhörig till någon med demens

Hjälp genom andra organisationer

Även andra organisationer ger olika typer av stöd, hjälp eller kunskap till anhöriga. Vissa av dem finns med i länklistan under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15

Relaterad information

Kontakt

Öppna förskolan expedition
Telefon: 0501-75 63 90

Beroendecenter
Telefon:0501-75 63 05
Telefontid vardagar kl. 08:00-09:00.

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

Stödteam

E-post: Stödteam
Fax: 0501-75 65 89

Annelie Blomberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0501-75 65 90
E-post. Annelie Blomberg

Karin Bergqvist
Psykiatrisjuksköterska
Telefon: 0501-75 63 87
E-post: Karin Bergqvist

Anette Nilsson
Demenssjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 92
E-post: Anette Nilsson

Pia Dahlberg
Demenssamordnare/
sjuksköterska
Telefon: 0501-75 65 91
E-post: Pia Dahlberg

Besöksadress

Drottninggatan 1, Mariestad

Postadress
Mariestads kommun, Biståndsenheten
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar

Anhörighjälpenlänk till annan webbplats

Demenscentrumlänk till annan webbplats

Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella kompetenscentrum anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärilen, gruppverksamhet för barn med missbrukande föräldrar, Svenska kyrkan Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Al-anon anhöriggrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utväg barn - Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mellan föräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guldkanten - Svenska kyrkans verksamhet för äldre och ensamma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frukostklubben - Equmeniakyrkan Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Attention - Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksammmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schizofreniförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alzheimerföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan