Stöd till arbetssökande

Maria Nova vuxenresurs ska med sina insatser stötta och stärka personer att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten till egen varaktig försörjning. På Maria Nova finns Arbetsmarknadsenheten, LSS, Socialtjänst, Kommunala aktivitetsansvaret, och Vara Folkhögskola, för att i samverkan stärka och utveckla insatser. En gång i veckan finns även studie- och yrkesvägledare på Maria Nova. Genom att fokusera på styrkor och resurser stärker vi enskildas förutsättningar att utvecklas. Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande arbetsmarknadsinsatser när arbetsförmåga är konstaterad. Sökande som uppbär försörjningsstöd eller har särskilda behov för att närma sig arbetsmarknaden prioriteras. Är du inskriven hos annan myndighet så är det denna myndighet som ansvarar för att beställning av insats sker till oss.

En väg in

Din väg in till oss på Maria Nova sker via vår reception om du är i behov av att ansöka om försörjningsstöd eller annat bistånd. I samband med att du lämnar ansökan om försörjningsstöd träffar du en av våra arbetsmarknadssekreterare. Tillsammans med arbetsmarknadssekreteraren formar du din handlingsplan mot arbete eller studier, för att bli självförsörjande. Det är dina resurser, behov, förutsättningar och önskemål som styr handlingsplanen, så att du når uppsatt mål. Du ansvarar för att planen följs och vi följer upp insatserna samt stödjer utifrån de behov och önskemål som tydliggjorts. Flera insatser kan kombineras om du har behov av detta så tydliggörs detta i handlingsplanen. Om behov av sysselsättning finns, kan Maria Nova även erbjuda detta.

Arbetsmarknadsinsatser

 • Kartläggning och vägledning
 • Arbetsträning
 • Kreativ verkstad
 • Arbetsförmågebedömning när det finns oklarheter runt arbetsförmågan
 • Rehabiliterande insats vid långtidssjukskrivning (ÅKA)
 • Arbetspraktik inom kommunal verksamhet eller privat sektor
 • Språkstöd erbjuds vid behov i insatserna
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Subventionerad anställning om behov föreligger - samverkan med Arbetsförmedlingen

Sysselsättning

Om du har en funktionsnedsättning eller andra hinder som gör att du inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden, kan du ges möjlighet till sysselsättning på Maria Nova. Den riktar sig till personer med psykisk ohälsa kombinerat med social problematik såsom missbruk. Insatsen är för dig som för närvarande inte kan ta del av arbetsmarknadsinsatser men där målet är att närma dig arbetsmarknaden. Insatsen är behovsprövad, du ansöker om insatsen daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare. Tanken är att sysselsättningen ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet. Sysselsättning kombineras med övriga insatser som finns på Maria Nova utifrån behov.

 • Nova 16 - erbjuder musik och kultur, hantverk, teknik och media samt friskvård. Du behöver inget biståndsbeslut för att deltaga i denna aktivitet. Vill du vara med, ta kontakt med receptionen på Maria Nova, se kontaktuppgifter till höger.
 • LSS - Caféet på Maria Nova, snickeri och andra uppgifter som kommer via beställning och bildverkstan där vi producerar bild stöd och id-kort till vård och omsorg.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anitta Into
Avdelningschef Individ och familjeomsorg vuxen
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Anitta Into

Reception Maria Nova
Telefon: 0501-75 50 91 eller 0501-75 59 96

Besöks- och postadress
Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Reception Maria Nova
Måndag-fredag
kl: 10.00-15.00
Lunchstängt 12:00-13:00

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen