Synpunkter och klagomål på stöd och omsorg

Det är viktigt för oss att du lämnar dina synpunkter, både när det fungerar och inte fungerar. På så sätt bidrar du till att omsorgen i vår kommun blir ännu bättre. Kontakta i första hand gärna den klagomålet berör. Missnöjet kan ibland bero på missförstånd som lättast klaras upp på en gång.

Det går även bra att kontakta den enhetschef som har ansvar för den verksamhet som du har hjälp utav. Det kan vara för verksamheter som stödjer allt från ung till gammal. Om du inte vill ta kontakt med enhetschefen kan du ta kontakt med kommunens avdelningschefer eller sektorchef.

Klagomål på kommunal hälso- och sjukvård

Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du får inom kommunal regi vänder du dig till ansvariga  sjuksköterska på det boendet du bor på eller till ansvarig sjuksköterska i ditt hemtjänstområde.

Vill du inte vända dig till just den sjuksköterskan kan du vända dig till medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Digitalt ifyllbart formulär

Det finns även ett formulär att använda sig av under sidan Felanmälan och synpunkter. Du finner du en länk till sidan under Relaterad information - Länkar. När du fyller i formuläret skickas det skickas det till berörd chef.

Så överklagar du ett beslut

I det skriftliga beslutet som du får hemskickat står det hur du överklagar ett beslut.

Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan vända dig till patientnämnden och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, inom hälso- och sjukvården och för funktionshindrade. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Anitta Into
Socialchef
Telefon: 0501 - 75 50 90
E-post: Anitta Into

Selma Bandic
Tf. avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Selma Bandic

Anette Karlsson
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxna
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Agneta Rönnkvist
Biståndschef
Telefon: 0501-75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0501-75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Länkar

Synpunkter och felanmälan
Patientnämnden Länk till annan webbplats.