Synpunkter och klagomål på äldre- och omsorg

Det är viktigt för oss att du lämnar dina synpunkter, både när det fungerar och inte fungerar. På så sätt bidrar du till att omsorgen i vår kommun blir ännu bättre. Kontakta i första hand gärna den klagomålet berör. Missnöjet kan ibland bero på missförstånd som lättast klaras upp på en gång.

Det går även bra att kontakta den enhetschef som har ansvar för den verksamhet som du har hjälp utav. Det kan vara för verksamheter som stödjer allt från ung till gammal. Om du inte vill ta kontakt med enhetschefen kan du ta kontakt med kommunens avdelningschefer eller förvaltningschef.

Klagomål på kommunal hälso- och sjukvård

Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du får inom kommunal regi vänder du dig till ansvariga  sjuksköterska på det boendet du bor på eller till ansvarig sjuksköterska i ditt hemtjänstområde.

Vill du inte vända dig till just den sjuksköterskan kan du vända dig till medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Digitalt ifyllbart formulär

Det finns även ett formulär att använda sig av under sidan Felanmälan och synpunkter. Du finner du en länk till sidan under Relaterad information - Länkar. När du fyller i formuläret skickas det skickas det till berörd chef.

Så överklagar du ett beslut

I det skriftliga beslutet som du får hemskickat står det hur du överklagar ett beslut.

Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan vända dig till patientnämnden och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, inom hälso- och sjukvården och för funktionshindrade.