Trygghetsskapande utrustning

Med stöd av välfärdsteknik kan en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning med trygghetsskapande utrusting, till exempel digitala lås och larmknapp, behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande utrustning handlar helt enkelt om behovsanpassade lösningar som förenklar vardagen och förstärker människan.

Trygghetsskapande utrustning är en behovsbedömd insats. För att få tillgång till denna så kontaktar man en biståndsbedömare och en utredning görs. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Hubb med anslutna tillbehör

Blir man beviljad insatsen får man en så kallad hubb installerad av en larmoperatör från kommunen. Denna är navet för de olika tillbehör som sedan kan anslutas.

Digitalt lås

I samband med installationen av hubben så monteras även ett digitalt lås på insidan av brukarens ytterdörr för att ge möjlighet för personalen att kunna på ett tryggt och säkert sätt kunna låsa upp ytterdörren vid besök för att hjälpa brukaren.

Utifrån den enskilda brukaren behov kan man ansluta bland annat denna utrustning

Larmknapp

Larmknappen är vattentät, har bland annat inbyggd falldetektor och aktivitetsmätare samt larm vi inaktivitet.

Rörelselarm

Känner av värme och rörelse och kan larma vid rörelse. Det kan placeras på vägg, golv eller fristående.

Dörrlarm

Magnetkontakt som känner av om dörren öppnas

Digital tillsyn (kamera)

Digitala besök via kamera kan ske efter ett på förhand uppgjort schema eller vid en speciell situation till exempel efter larm från ett rörelse- eller dörrlarm

Övrig utrustning

Det finns också möjlighet till utrustning som inte är kopplad till hubben.

GPS-larm

Ett mobilt trygghetslarm med inbyggd GPS. Det finns också falldetektor och larm vid inaktivitet.

Via GPS funktionen kan bäraren lokaliseras av anhöriga eller hemtjänstpersonal om man inte hittar hem själv. Vägledning kan då ske av bäraren via den inbyggda mobiltelefonen.

Digital närvaro

Om behov finns och det bedöms som lämplig insats kan man få tillgång till integritetssäker tillsyn dygnet runt med teknik som stödjer sig på AI och bildanalys.

Larmmottagning

När brukaren larmar svarar vår leverantörs larmmottagning först. Där skapar man sig en snabb bild av vilka behov brukaren som larmat har.

Sedan sänder man vidare larmet till aktuellt hemvårdsgrupp som tar emot larmet i tjänstetelefonen. I telefonen får personalen info om brukarens behov som framkommit och kan därefter åtgärda larmet på lämpligt sätt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Otto Johansson

Samordnare trygghetsutrustning, krisberedskap och civilt försvar

Telefon: 0501-75 65 26
E-post: otto.johansson@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden