Digitala lås

För att öka säkerheten har Mariestads kommun beslutat att införa digitala lås hos alla brukare som har trygghetsskapande utrustning (trygghetslarm).

Vi kan genom digitala lås erbjuda en tryggare och effektivare hantering av
nycklar för dig som trygghetsskapande utrustning.

Några fördelar med digitala lås:

 • Ökad trygghet och säkerhet för dig och personalen.
 • Enkelt monteringsarbete som inte skadar dörren.
 • Låset är näst intill helt ljudlöst.
 • Låset monteras på insidan på dörren.
 • Ingenting syns på utsidan av dörren.
 • Brukaren och anhöriga använder nycklar som tidigare.

Berörda brukare kommer att få personlig information via hemtjänsten om
installationsdatum och tidpunkt.

Vanliga frågor och svar digitala lås

Det underlättar personalens eftersom de i fortsättningen kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen. Systemet registrerar också vem som har varit hos dig och hur länge. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen.

 • Större trygghet och säkerhet för dig och personalen.
 • Risken för att tappa bort nycklar minskar.
 • Man behöver inte har en nyckelgömma monterad.
 • Bullret vid nyckelhanteringen försvinner.

Nej, låset kommer att fungera precis som vanligt, man låser med vredet eller med nyckel som vanligt

Nej, det kostar inget extra. Ingår i den kostnad man har för hemtjänst/hemsjukvård idag.

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installation av det elektroniska låsvredet.

Hemtjänsten kommer alltid att ha en nyckel för säkerhets skull. Nycklarna förvaras inlåsta i ett digitalt nyckelskåp med en funktion som säkerställer vem som öppnat skåpet, hämtat en nyckel och vid vilken tidpunkt detta skett.

Arbetet tar 15-30 minuter

 • Personal från hemtjänsten kommer att finnas med i samband med installationen.
 • Personalen från installationsföretaget är godkänd från leverantören och kommunen.
 • Hemtjänstpersonalen har tillgång till information om vilka montörer som är godkända.
 • Alla montörer omfattas av tystnadsplikt i samband med detta installationsarbetet.

Nej, vredet på insidan av dörren monteras bort och det digitala låset monteras istället. Det blir ingen skada på dörren. Utsidan av dörren kommer att se precis likadan ut som tidigare.

Nej, låscylindern byts inte. Bara vredet på insidan av dörren byts ut. Det innebär att du använder den vanliga nyckeln även i fortsättningen.

Nyckeln i telefonen går inte använda eftersom den kräver lösenord som bara personalen ifråga känner till. Dessutom spärras telefonen från all användning.

Systemet varnar i god tid innan det är dags att byta batteriet. Brukaren behöver inte hålla koll på detta, det gör kommunens personal. Batteribytet är enkelt och görs av hemtjänstens larmadministratörer. Enheten drivs av specialbatterier med lång hållbarhet.

Då monterar kommunen ned det digitala låset och sätter tillbaka det ursprungliga vredet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jonny Samuelsson
Digitaliseringsstrateg
Telefon: 0501-75 63 07
E-post: Jonny Samuelsson

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden