Information till brukare och anhöriga Digitala lås

Mariestads kommun har beslutat att införa digitala lås hos alla brukare som har trygghetsskapande utrustning (trygghetslarm). Vår leverantör är Everon i Sverige AB. Vadsbo lås i Mariestad kommer att hjälpa Everon med monteringsarbetet.

Vi kan genom digitala lås erbjuda en tryggare och effektivare hantering av
nycklar för dig som trygghetsskapande utrustning.

Några fördelar med digitala lås:

  • Ökad trygghet och säkerhet för dig och personalen.
  • Enkelt monteringsarbete som inte skadar dörren.
  • Låset är näst intill helt ljudlöst.
  • Låset monteras på insidan på dörren.
  • Ingenting syns på utsidan av dörren.
  • Brukaren och anhöriga använder nycklar som tidigare.

Så här går det till

Låsvredet på insidan av din bostadsdörr monteras bort och en digital låsenhet (ett elektroniskt låsvred) monteras i stället. Monteringen ger inga skador på
dörren. Kommunen tar hand om och förvarar det bortmonterade låsvredet till dess insatsen avslutas och dörren ska återställas.

Personal inom hemtjänsten, både på dagen och natten samt hemsjukvård låser upp och låser med hjälp av en app i tjänstetelefonen. Det är bara behörig
personal som har tillgång till appen och telefonen samt behörighet till det
digitala låset. Systemet för de digitala låsen registrera sedan vem som har låst upp eller låst dörren samt vid vilken tidpunkt. Brukaren berörs inte av
förändringen utan kan låsa och låsa upp dörren precis som tidigare med sin vanliga nyckel.

Installation görs av Mariestads kommun godkänd personal från Vadsbolarm på uppdrag av vår leverantör av trygghetsskapande utrustning Everon.
Hemtjänstpersonal kommer att vara behjälplig i samband med monteringen av de digitala låsen. Installationen beräknas ta c 15-30 minuter.

Förändringen kostar ingenting för brukaren.

Nuvarande nyckel och nyckelgömma

Den nyckel som redan är överlämnad till kommunen kommer att omhändertas och förvaras i ett låst och övervakat nyckelskåp hos hemvårdsgruppen. Nyckel kan komma att användas om det digitala låset tillfälligt upphört att fungera.

Tidigare nyckelgömmor på lägenhetsdörrar kommer successivt att monteras ner av kommunen.

Installationsplanering

Installation av digitala lås kommer att påbörjas den 9 augusti.

Berörda brukare kommer att få personlig information via hemtjänsten om
installationsdatum och tidpunkt.