Trafikinformation centrala Mariestad 17-20 juni

Nygatan mellan Kungsgatan och Södra Torggatan kommer att få begränsad framkomlighet från måndagen den 17 juni till och med torsdagen den 20 juni.

Karta som visar hur man får köra

Halva vägbanan på berörd sträcka på Nygatan kommer att spärras av för diverse arbete vid Knallenhuset. Det handlar bland annat om fönster- och takarbete.

Det kommer råda totalförbud för biltrafik till och från centrala Mariestad. Det är bara fordon med tillstånd som är tillåtna.

Samtliga trafikanter hänvisas till rekommenderade färdleder med hjälp av orangea vägvisare.

Fordon med tillstånd att passera är:

  • Bussar i linjetrafik, tillståndet gäller i båda färdriktningar. Tillståndet gäller inte turistbussar.
  • Kommunala servicefordon.
  • Leveranstransporter endast till Mariestads centrum (gäller ej genomfart). Inga leveranstransporter i södergående färdriktning mot Göteborgsvägen är tillåtna.


Publicerad: 04 juni 2024 Uppdaterad: 04 juni 2024

Kontakt

TrafikingenjörFernando Cruz Del Aguila0501-75 62 26tk@mariestad.se