Arbete på dricksvattenledningsnätet 12 juni

12 juni, 07.00-12.00 utförs tryckmätningar på vattenledningsnätet i Mariestads tätort

Vatten- och avloppsavdelningen gör mätningen för att samla in data och verifiera en simuleringsmodell vi har för dricksvattenledningsnätet. Modellen används till exempel för att se om vi har tillräcklig kapacitet för framtida utbyggnader.

Vattnet kan bli missfärgat. Om detta sker, spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Publicerad: 11 juni 2024 Uppdaterad: 11 juni 2024

Kontakt