Åtgärder vid översvämning i fastigheter

Igår drabbades Mariestad med omnejd av ett kraftigt regn och det finns en risk för att fastigheter har drabbats av översvämning.

Om du drabbats av en översvämning på din fastighet, ska du kontakta ditt försäkringsbolag samt kommunen, se kontaktuppgifter nedan.

När olyckan är framme

Kontakt

Driftcenter VA/Gata
Telefonnummer: 0501-75 61 00
E-post: info.va-gata@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: