De ska bygga klimatsmarta lägenheter på Sjölyckan

Vernum fastigheter vann markanvisningstävligen på Sjölyckan. Bolaget avser att bygga 48 klimatsmarta hyreslägenheter.

Förra hösten gick Mariestads kommun ut med en markanvisningstävling gällande en byggrätt på 4 300 kvadratmeter, med en högsta tillåten byggnadshöjd om 28 meter. Stor vikt lades vid utformning, hållbarhet, prisbild och genomförandetid. Kriterier som Vernum fastigheter väl lever upp till.

Det är en spännande ansökan, inte minst vad gäller deras arbete kring hållbarhet. Behovet av nya bostäder i Mariestad är stort eftersom vi är inne i en expansiv fas med hårt tryck på exploateringssidan, säger exploateringschef Erik Randén.

Flerbostadshuset blir en del av den sjätte byggetappen på Sjölyckan.

Samklang med naturen

Vernum brinner för innovation och klimatsmarta lösningar. Hållbart boende är grunden i deras verksamhet.

Det som är speciellt med våra trähus är hur vi bygger dem: Genom vårt industrialiserade och resurssnåla lättbalkssystem kan vi bygga ännu mer miljövänliga flerbostadshus. Det är viktigt att det som byggs har minsta möjliga klimatpåverkan, säger Rolf Alexander, marknads- och transaktionschef på Vernum.

Vernum jobbar med "Gröna hyreskontrakt", vilket innebär att boende erbjuds verktyg och inspiration för att minska sina egna fotavtryck.

Tidsplan

Om allt går enligt plan med bygglov räknar Vernum med att det nya bostadshuset på Sjölyckan kan stå klart redan inom 16 månader. Det blir hyreslägenheter med tvåor, treor och fyror. En rolig detalj är det planerade sedumtaket, ett grästak som svalkar huset och främjar djur- och växtliv. Det kommer också att finnas solceller på taket.

Mariestad är en trevlig och attraktiv liten stad med god tillväxtpotential. Du har det sjönära läget och det är alltid nära till naturen. Vår ambition är att göra ytterligare förvärv i Mariestads kommun, vi tittar oss också runtomkring i närområdet, säger Rolf Alexander.

Kontakt

Karin Ögge
Kundansvarig mark och exploatering
Telefon: 0501-75 50 29
E-post: Karin Ögge

Sidan senast uppdaterad: