Detaljplan för batterifabriken antagen i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade igår den 25 september att anta detaljplanen för Korstorp 2:1, där exploatören Volvo Battery Mariestad Operation AB ska bygga en batterifabrik.

- Jag vill tacka alla tjänstemän för en fantastisk insats med detaljplanen. Jag vill också tacka Volvo för det arbete de lagt ned och för den seriositet de har tagit i frågorna, sa Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande innan beslutet fattades av ett enigt fullmäktige.

Efter att protokollet för fullmäktiges sammanträde blivit justerat följer en överklagandetid på tre veckor. Om beslutet kring detaljplanen inte överklagas, kommer planen att vinna laga kraft.

Mer information om detaljplanen för Korstorp

 

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501- 75 51 35
E-post: Adam Johansson

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: Johan Abrahamsson

Sidan senast uppdaterad: