Detaljplan för batterifabriken färdig för antagande

Korstorp

Bilden är en illustration som visar hur fabriken kan komma att se ut. Foto: AB Volvo

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade igår den 6 september detaljplanen för Korstorp 2:1, där exploatören Volvo Battery Mariestad Operation AB ska bygga en batterifabrik. Beslutet om detaljplanen tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september.

– Det känns bra att processen nu är igång och att vi tar ytterligare steg framåt i att förverkliga batterifabriken, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av industri vid Korstorp. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan sommaren 2021 där man har utfört inventeringar och geotekniska undersökningar med mera för att fastställa områdets förutsättningar för exploatering. Detaljplanen har genomgått alla steg i planprocessen.

– Vi har haft ett gott samarbete med många aktörer och hanterat de frågor som funnits i projektet. Vi överlämnar nu ärendet för beslut, säger planchef Adam Johansson.

Nu fullföljs beslutsprocessen genom att kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 september inför beslut i kommunfullmäktige den 25 september.

Mer information om detaljplanen för Korstorp

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501- 75 51 35
E-post: Adam Johansson

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: Johan Abrahamsson

 

Sidan senast uppdaterad: