Fåglar i tätort fredade under häckningssäsongen

Foto: Lars-Olof Johansson

Fåglar är ett naturligt inslag i en sjöstad som Mariestad, men kan trots detta upplevas som störande. Fåglarna är fredade under häckningssäsongen och kommunen bedriver därför ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i tätorterna under perioden 1 april–31 juli.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar bland annat fiskmåsar och trutar, då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.
Det man kan göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Kommunens skyddsjägare hjälper inte till med störande fåglar eller ungar som fallit ur boet.

Tips på förebyggande åtgärder

  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området och boende i området. Det hjälper inte att enbart ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Städa upp pinnar, löv och annat material som fåglar kan använda för att bygga bon.
  • Matning av småfåglar bör undvikas i närheten av huset. Matning av småfåglar kan även locka till sig fiskmåsar, kajor och andra fåglar som upplevs som störande. Informera de som bor i din fastighet om att matning av småfåglar ska undvikas.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler fåglar till din fastighet.

Kontakt

Isabelle Synnerlöv
Miljöinspektör
E-post: Isabelle Synnerlöv
Telefon: 0501-75 60 32

Stina Larsson
Miljöinspektör
E-post: Stina Larsson
Telefon: 0501 75 60 01

Sidan senast uppdaterad: