Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 15 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Mariestad kommuns taxa för vatten och avlopp.

Brukningsavgifterna höjs med fyra procent från och med 1 januari 2021. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, dagvattenavgift, mätaravgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Höjningen av taxan motsvarar för en villaägare en genomsnittlig kostnadsökning med ungefär 25 kronor per månad.

Sidan senast uppdaterad: