Kommunen i stor markaffär

Markområde om 100 hektar i närheten av Mariestads norra infart förvärvas av kommunen.

Kommunen förvärvar ett större markområde intill E20 i närheten av Mariestads norra infart.

Mariestads kommun har siktet inställt på ett större markområde om 100 hektar intill E20 vid den norra infarten. Affären ses som en del i kommunens långsiktiga strategi att kunna erbjuda attraktiv mark till potentiella exploatörer.

Exploateringschefen Erik Randén är optimistisk kring köpet av 13 fastigheter, där Korstorp 2:1 är den centrala fastigheten .
Ur ett etableringsperspektiv är det här ett väldigt bra läge, säger Erik Randén.
Kommunstyrelsen godkände köpet efter ett extrainsatt möte. Säljare är två privatpersoner.

Blandad mark

Kommunen äger sedan tidigare flera av de närliggande fastigheterna i området. Köpet ökar möjligheterna att utveckla området, bland annat genom en sammanhållen infrastruktur. Köpesumman uppgår till 20,4 miljoner kronor för fastigheterna som består av lika stora delar mark och skog.
Det är en kvadratisk yta intill E20, det är inte varje dag en sån här chans dyker upp. Läget ger goda förutsättningar till framtida verksamhetsutveckling, säger Erik Randén.
Ombyggnationen av E20 förväntas öka markens attraktivitet ytterligare.

En process

Det råder alltjämt en fortsatt efterfrågan från såväl mindre lokala investerare som större spelare om etableringar i Mariestad.När köpet är klart planerar kommunen att påbörja en del skogskötselåtgärder i Korstorp. Det kan bli tal om att arrendera ut delar av åkermarken. På sikt kommer en ny detaljplan tas fram för området.
Ett markförvärv av den här digniteten säkerställer att vi kan tillgodose etableringsbehovet på lång sikt, säger Erik Randén.

Kontakt

Erik Randén
Exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23
E-post: erik.randen@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: