Nu påbörjas bygget av 52 nya hyreslägenheter i centrala Mariestad

Inhägnad arbetsplats på gamla Kotorget i Mariestad där det ska byggas 52 nya hyreslägenheter.

Här kommer det att byggas 52 nya lägenheter.

Helix Bostäder AB satsar på 52 nya hyreslägenheter mellan Viktoriagatan och Bangatan i centrala Mariestad. Vecka 19 påbörjades markarbeten med bland annat trädfällning. Återvinningsstationen är flyttad till den norra delen av Bantorget på andra sidan gatan.

Huvudentreprenören för bygget, Peab, meddelar att byggprojektet är igång. Det innebär att det kommer att försvinna en del parkeringsplatser från området, samt att återvinningsstationen har flyttats cirka 100 meter.

Två hus

Helix bygger totalt 52 hyresrätter i två nya huskroppar. I samband med projektet kommer det också att ske en viss omgestaltning av närmiljön.
Det finns en ambition om en ensidig träallé utmed Bangatan, säger Erik Randén, exploateringschef på Mariestads kommun.

Levande stadsmiljö

Framkomligheten och tillgången till parkeringar på Bantorget kommer att vara begränsad under byggtiden. Det område som förr kallades för Kotorget kommer att vara helt avstängt (se bilden). Projektet beräknas avslutas i mars 2023.
Kvarteret kommer att ändra karaktär med en mer stadsmässig miljö. Dragningen från Bangatan till de verksamheter som finns i området kommer också att bli bättre, säger Erik Randén.

Kontakt

Karin Ögge
Kundansvarig mark och exploatering
Telefon: 0501 - 75 50 29
E-post: karin.ogge@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: