Planerad ledningsåtgärd på norrgående vattenledning från Sjötorp

Möjlighet för störningar i vattenleveransen under vecka 6 i Sjötorp.

Mariestads kommun anlägger VA-ledningar från Moviken till Askevik från Sjötorp. Den ledningssträcka som är klar, ska under vecka 6 spolas för att de boende norrut ska få ett drickbart vatten med bra vattenkvalité. Spolning av ledningen kommer att ske dagtid.

VA-avdelningen har förhoppningar om att det ej ska påverka de boende i Sjötorp. Men det finns en möjlighet att man kan uppleva ett sämre vattentryck än vad man vanligtvis har.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Driftcenter VA/Gata.

Driftcenter VA/Gata
0501-75 61 00

Sidan senast uppdaterad: