Planerat VA-arbete på Hagalundsgatan

Under vecka 10 och 11 planeras det att påbörja arbete på kommunens VA-ledningsnät. Detta medför begränsad eller ingen framkomlighet på del av Hagalundsgatan.

Den 7 mars påbörjas arbete med VA-ledningen i Hagalundsgatans västra ände. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gång och cykelväg mellan Hagalundsgatan och Bruksvägen.

Den 14 mars påbörjas VA-arbeten i korsningen Hagalundsgatan/Sandbäcksvägen. Dessa arbeten innebär att infart Till Hagalundsgatan via Sandbäcksvägen kommer vara avstängd och biltrafik för boende hänvisas tillfälligt till gång och cykelvägen mellan Hagalundsgatan och Bruksvägen. Vägen planeras att öppnas igen för biltrafik 18 mars.

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontoret

Sidan senast uppdaterad: