Så mycket kostar vatten och avlopp 2024

Våg med pengar och ett glas vatten

Från 1 januari 2024 höjer vi avgifterna för vatten och avlopp i Mariestads kommun. Brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 19 procent, vilket motsvarar 147 kronor mer per månad för en vanlig villa. Kommunfullmäktige tog beslut om höjningen av VA-taxan den 25 september.

- Bakom höjningen ligger bland annat ökade kostnader för drift och underhåll samt nödvändiga investeringar inom vatten och avlopp, förklarar Eva-Lena Beiron, enhetschef vid VA-avdelningen.

Höjda energipriser och inflation påverkar

Höjda energipriser, drivmedelspriser och inflation påverkar kostnader för underhåll och drift av vattenverk, reningsverk och ledningar. Likaså stiger räntorna för de investeringar som gjorts inom vatten och avlopp.

Vi behöver också anpassa verksamheten för att leva upp till nya, tuffare miljökrav. Sammantaget ökar därför kostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten mycket mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.

- Höjningarna är inte unika för våra MTG-kommuner. Många kommuner är i samma situation. Vatten och avlopp fungerar bra idag och behöver underhållas och utvecklas för att fungera bra även i framtiden, säger Eva-Lena Beiron.

 

Mer information om avgiften för vatten och avlopp

 

Sidan senast uppdaterad: