Tomtsläpp lockade många intressenter

Mitt under pandemin så är intresset fortsatt stort för att bygga i Sjölyckan. Det märktes inte minst vid kommunens senaste tomtsläpp under oktober då antalet intressenter återigen var fler än tillgängliga tomter. Samtliga tomter som släpptes till den kommunala tomtkön är nu fördelade.

Särskilt roligt är det att nästan hälften av tomterna är tingade av familjer utanför kommungränsen, säger exploateringschef Erik Randén.

Nu inleds processen mot att skriva köpeavtal och byggnation av tomterna beräknas komma igång under våren 2021.

Trots rådande pandemi upplever både vi och husleverantörerna i Sjölyckan att det har varit ett bra tryck och stort intresse. Vi tar emot många förfrågningar och allt fler väljer att ställa sig i tomtkön, berättar Karin Ögge, kundansvarig på mark och exploatering.

Sidan senast uppdaterad: