Undersökningssamråd angående ansökan om tillstånd för grundvattenuttag vid Svanebergs vattentäkt

Mariestads kommun avser att söka tillstånd för grundvattenuttag från den kommunala vattentäkten i Svaneberg. Vattentäkten har varit i bruk sedan 1970-talet, men det finns idag inget tillstånd för vattenuttag. För att säkra den kommunala vattenförsörjningen ska kommunen därför söka tillstånd vid mark– och miljödomstolen.

Mariestads kommun avser att söka tillstånd för grundvattenuttag från den kommunala vattentäkten i Svaneberg. Vattentäkten har varit i bruk sedan 1970-talet, men det finns idag inget tillstånd för vattenuttag. För att säkra den kommunala vattenförsörjningen ska kommunen därför söka tillstånd vid mark– och miljödomstolen.

Innan ansökan lämnas till mark- och miljödomstolen sker ett undersöknings­samråd. Då ges fastighetsägare och andra intressenter inom påverkansområdet möjlighet att lämna upplysningar och synpunkter tidigt i processen.

Eventuella synpunkter skall lämnas senast den 9 december 2022. Lämna synpunkter skriftligen till e-postadressen tk@mariestad.se eller till adressen tekniska förvaltningen, 542 86 Mariestad.

Vid frågor är du också välkommen att höra av dig till kommunens VA-avdelning, miljöingenjör Ida Roos, telefon 0501-756146.

Dokument

Samrådsunderlag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: