Vädjan upphör om att spara vatten i Lugnås

För att klara vattenhanteringen i Lugnås samhälle ombads vattenkunder att vara sparsamma med vattenförbrukningen under sommaren. Kommunen tackar för den besparingen som skett så att pumpning kunde fortskrida över sommaren och hösten.

Eftersom Mariestads kommun räknar med en något högre befolkning i Lugnås i framtiden utreds hur vattenförsörjningen kommer ske i Lugnås framöver. För att se hur vattentäkten skulle klara ett större uttag i framtiden har en provpumpning pågått under sommaren och hösten. Under tiden som provpumpningen pågick uppmanades vattenkunderna till att vara sparsamma med vattnet.

Anledningen till sparandet var att det under varma och torra sommardagar blir extra hög vattenåtgång. Det beror bland annat på bevattning av gräsmattor och rabatter, vad i vattenspridare och pooler som fylls. Ett sådant extra högt uttag hade kunnat medföra vattenbrist under den period då uttaget var tvunget att vara konstant från täkten.

Nu har provpumpningen avslutats och kommunen har återgått till normalt vattenuttag. Vädjan om att spara vatten har därför upphört. Kommunen ser nu fram emot rapporten som håller på att sammanställas från pumpningen och att gå vidare med framtidens vattenförsörjning i Lugnås.

Kommunen vill dock påminna om att vi alla behöver övergå till en mer hållbar vardaglig vattenförbrukning. Som en konsekvens av klimatförändringarna, spås att det i framtiden kommer råda vattenbrist och försämrad vattenkvalité.

Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: Medborgarkontoret
Telefonnummer: 0501-75 61 00

Sidan senast uppdaterad: