Världstoalettdagen 19 november

Den 19 november är det världstoalettdagen, vilket är en officiell FN-dag i syfte att uppmärksamma vikten av sanitet och toaletter. Här i Sverige ligger fokus på att spola rätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Toaletten är inget sopnedkast utan det är endast okej att spola ned sådant som kommer ut från kroppen, så som kiss och bajs och också toalettpapper. Dock förekommer det många fulspolningar så som hushållspapper, våtservetter, bindor, snus, matfett och underkläder, vilka är saker som kan orsaka stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna mycket pengar i extra reningsarbete.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det också allvarligt påverka våra sjöar och vattendrag. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen som bland annat finns i nagellacksborttagning, mediciner och målarfärgsrester. Dessa ska lämnas in som farligt avfall till återvinningscentraler och mediciner som inte används ska lämnas tillbaka till apoteken.

Arbetet inom MTG

Inom MTG-kommunerna har vi flera reningsverk och pumpstationer, där våra medarbetare arbetar med drift och underhåll. Arbetet består bland annat av att underhålla maskiner och pumpar och se till så att det finns fällningskemikalier. Det innebär också att ta prover på vatten och slam, se till så att rens som fastnar på rensgallret och slam som bildas efter rening transporteras bort och att det utgående vattnet renas så att utsläppskraven klaras.

Reningsverken inom MTG har drift- och övervakningssystem som larmar om det blir en driftstörning och vi har även medarbetare i beredskap som får hantera larm som inträffar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten måste fungera dygnet om, året runt, vilket kräver att det endast är rätt saker som spolas ned i toaletterna.

Tack för att du spolar rätt!

Sidan senast uppdaterad: