Vattenskyddsområde upphävt

Upphävande av vattenskyddsområde i Hassle

I Hassle finns en nedlagd grundvattentäkt som inte har använts för dricksvattenförsörjning sedan 1980-talet. För att skydda vattentäkten fanns ett skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Eftersom vattentäkten inte används och det inte finns några planer på att använda den i framtiden har Mariestads kommun begärt att få skyddsområdet upphävt. Den 8 maj 2019 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland om att upphäva skyddsområdet.

Sidan senast uppdaterad: