Visionen om hur Mariestad ska utvecklas fortsätter i Ladukärr

Modern byggnad med stora fönster och svarta väggar med aktivt folk i rörelse utanför.

En gatuvy över hur ett nytt verksamhetsområde i Ladukärr skulle kunna se ut.

När våra förtroendevalda en gång valde att anlägga Marieforsleden fanns stora visioner om hur Mariestad skulle utvecklas för att fortsatt vara en attraktiv boendeort med ett expansivt näringsliv och blomstrande turism. Nu fortsätter vi resan mot framtiden, denna gång i Ladukärr. Här ser vi möjligheter till verksamheter inom främst handel och besöksanläggning.

När förslag till ny detaljplan för Ladukärr 2:1 med flera går ut för granskning är området inte längre aktuellt för industri. Här kan serviceverksamheter samsas med partihandel, idrottsanläggningar och lagerlokaler. Maximal byggnadshöjd föreslås bli tio meter.

Jag ser ett aktivt verksamhetsområde framför mig. Det kommer att vara ett attraktivt område för både näringslivet lokalt och intressenter utifrån. Samtidigt kommer det också finnas anledning för Mariestadsborna och andra besökare att komma hit, säger exploateringschef Erik Randén.

Del av Ladukärr 2:1 - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stort intresse

Mariestad – den stolta sjöstaden. Det är verkligen något att vara stolt över. Med vår levande skärgård och ett sjudande hamnområde drar vi blickarna till oss. Satsningarna på förnybar energi i våra kärnverksamheter, Electrivillage, nybyggarnas paradis på Sjölyckan, ett starkt lokalt näringsliv och vårt goda samarbete med Göteborgs universitet pekar ut vår gemensamma riktning: Framåt!

Så många företag inom olika etableringar som fått upp ögonen för Mariestad de senaste åren har vi inte haft tidigare. Det är lokala företag som vill expandera. Det är större aktörer utifrån med stora planer. Vi märker också ett fortsatt högt tryck på boende. Det om något ger hopp om framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Levande område

Planen omfattar ett 17 hektar stort område i den östra delen av tätorten. Vi har minskat ned den södra delen av området med sex hektar jämfört med den ursprungliga planen. Mark som i stället kommer att bevaras i sitt befintliga skick som naturmark. Vi har även utökat buffertzonen mellan kvartersmarken och bostadsfastigheterna i Ladukärr.

På skisserna intill kan du se vår vision om hur ett nytt verksamhetsområde i Ladukärr växer fram. Omringat av prunkande grönska och skog. Nära hjärtat av Mariestad. Det går att känna pulsen redan nu!

Kontakt

Erik Randén
Exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23
E-post: erik.randen@mariestad.se

Johan Abrahamsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501- 75 50 61
E-post: johan.abrahamsson@mariestad.se

En vision om hur området Ladukärr på andra sidan Bångahagens återvinningscentral skulle kunna se ut i framtiden. Översiktsbild och skiss där stora delar av staden syns.

Visionsbild för del av Ladukärr.

Sidan senast uppdaterad: