Nu har planeringen börjat

Nu drar planeringsarbetet igång. Upphandlad totalentreprenör är Rejlers Energiprojekt AB. De har sin tur samarbete med Stenmarks Bygg Skaraborg AB.

Det har tagits fram en förstudie som visar ett förslag på hur ishallen och Vänershofs idrottsområde kan förändras och förbättras. Nu pågår planering av genomförandet utifrån förstudien.

Sidan senast uppdaterad: