Vad händer angående Café Holmen?

I februari gick kommunen ut med information om önskemål att få in intresseanmälningar till att vilja driva verksamhet i Café Holmen.

Café Holmen

Det har varit förhandling med en intressent men kommunen har inte kunnat möta upp deras önskemål, på grund av kostnader för omfattande lokalanpassningar och renoveringsbehov.

- Det är såklart jättetråkigt att vi inte får igång någon verksamhet i Café Holmen nu i sommar. Vi får nu istället i lugn och ro planera för mindre renoveringar och sikta på att ha en ny hyresgäst klar till sommaren 2025 istället, säger Joakim Halaby, fastighetschef vid kommunen.

Kontakt har tagits med ytterligare en intressent men på grund av att det nu är semestertider återupptas kontakten efter sommaren. Om kommunen inte kommer överens med denna intressent kan det bli aktuellt att gå ut med en ny intresseförfrågan.

Publicerad: 04 juli 2024 Uppdaterad: 04 juli 2024

Kontakt

FastighetschefJoakim Halaby0501-75 61 13joakim.halaby@mariestad.se