Kvarnstenens förskola

Exteriör Kvarnstenens förskola. Byggnaden består av rött tegel och är på ett plan. Framför syns asfalt.

Kvarnstenens förskola ligger i det lilla samhället Lugnås cirka en mil sydväst om Mariestad och är sammanbyggd med Kvarnstenens grundskola, f-6. Det ger oss stora möjligheter till samverkan med skola och fritidshem och en möjlighet för oss att följa barnens lärande från förskolan tills de går ur sjätte klass. Förskolan har en stor och inspirerande gård som inbjuder till utforskande och rörelse. Här finns bärbuskar, fruktträd och närhet till skogen.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Kvarnen, Dungen, Viggen och Vågen.

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Utbildningen tar sin utgångspunkt i barnens intressen och behov, där barnen har stor möjlighet till inflytande över sin vardag och våra lärmiljöer. Fantasi och föreställningsförmåga är grundläggande för allt lärande och vi ger lek och utforskande stort utrymme i vår utbildning. I leken och utforskandet visar barnen vad som intresserar dem och där tränas samförstånd, turtagande, språk och kommunikation. Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärportalen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

Den viktigaste formen av kontakt mellan hemmet och förskolan är det dagliga mötet då du lämnar och hämtar ditt barn. Här kan vi utbyta informationen om dagen. 

Förskolans mål är att alla föräldrar ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och barnets lärande. Den pedagogiska dokumentationen sätts upp på avdelningarna och i våra hallar. Den blir ett stöd för både barn och föräldrar i samtalet om vad barnet gjort i förskolan. Varje avdelning har också en digital fotoram i hallen som visar bilder under hela dagen.

Under våren har vi utvecklingssamtal där vi tillsammans med er föräldrar sitter ner i lugn och ro och delar våra tankar kring ditt barns utveckling och vår verksamhet. Vi det tillfället tittar vi extra på den dokumentation som rör ditt barn.

Det finns också ett behov av att alla föräldrar på avdelningen och de pedagoger som arbetar där träffas för att diskutera gemensamma frågor vid ett föräldramöte. Vid föräldramöten deltar också förskolans chef.

Vårens möte brukar vara en gemensam grillkväll på förskolans gård för hela familjen. På våren bjuder vi även in alla föräldrar till en arbetskväll då vi utvecklar vår utemiljö tillsammans. 

Varje hösttermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas och Ni föräldrar får ta del av resultatet.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jenny Forsell
Rektor
Telefon: 0501-75 55 22
E-post: Jenny Forsell

Avdelningar på förskolan
Dungen
Telefon: 0501-75 54 24
Kvarnen
Telefon: 0501-75 54 20
Viggen
Telefon: 0501-75 54 22
Vågen
Telefon: 0501-75 54 21

E-post Kvarnstenen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Kinnekullevägen 50-52
542 74 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 256.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.