Tidtabeller Ullervads skola

Elever som åker skolskjuts till Ullervads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Connect buss, och/eller reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40