Kulturprojekt

Kulturprojekt är likt handeln ofta förknippad med det publika rummet. Kommunens kulturverksamhet är tillsamman med övriga aktörer en viktig verksamhet för att utveckla och förstärka berättandet om vår kommun. Kulturprojekt skapar nya berättelser och kan på så sätt användas som en aktiv del att förbereda en kommuns utveckling.

Mariestad har som strategisk inriktning att genomföra årliga projekt med koppling mot kultur i syfte att höja stadens attraktivitet och stärka invånarnas identitet och stolthet för Mariestad.

Lyft av kulturarv

Just nu pågår arbete för att lyfta fram Mariestads kulturarv men också att gå i framkant när det gäller tillgänglighetsgöra kulturen genom teknologiska framsteg och integrera barn och unga i kulturlivet. För att läsa om tidigare projekt vänligen läs relaterad information bland länkarna.

Många kulturprojekt sker utanför kommunens verksamhet som hålls av föreningar, studieförbund och privata aktörer. Vill du ha hjälp att kontakta någon av dessa? Vi hjälper gärna till, ring eller skicka e-post.

Nästan 2500 elever från förskoleklass till årskurs 9 besöks av professionella artister.

Skapande skola är en nationell satsning för att ge skolor möjligheten att ta in professionella kulturutövare för konst- och kulturprojekt. Alla aktiviteter anpassas för att passa elevernas läroplan och ålder.

Skolornas lärare och elevråd har valt vilka aktiviteter de kommer vara med i.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 27 februari 2024

Kontakt

Kultur- och fritidschefTomas Ekström0501-75 54 33tomas.ekstrom@mariestad.se
KultursamordnareMartin Hermansson0501-75 58 28martin.hermansson@mariestad.se