Faktura till kommunen

Du som är leverantör till Mariestads kommun ska skicka e-faktura till oss. Här beskriver vi hur du går till väga.

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

Mariestads kommun omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

E-faktura via Peppol

Mariestads kommun önskar i första hand elektroniska fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är (Peppol-ID) 0007:2120001686

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Många affärssystem kan redan i dag skicka e-fakturor. Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken leverantör av e-faktureringstjänster man väljer att teckna avtal med.

Mariestads kommun samarbetar med InExchange, men du kan välja den leverantör du önskar. Mer information om leverantörer som erbjuder e-faktureringstjänster hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg), via länk nedan.

Kom i gång med att skicka e-faktura via fakturaportal

Om du saknar ett system som kan skicka elektronisk faktura kan du gratis (upp till 100 fakturor) använda vår fakturaportal via Inexchange där man manuellt registrerar fakturorna.

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

  • Referenskod: så kallad YYKOD (YY+6 siffror, utan mellanslag). Denna kod ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället.
  • Beställningsnummer: ska anges i fakturan om detta angetts vid beställning.
  • Beställarens för- och efternamn.

Du kan läsa mer om vad en faktura ska innehålla på Skatteverkets webbplats.

Fakturaadress

Mariestads kommuns faktureringsadress:
Mariestads kommun
Box 128
542 22 Mariestad

Mariestad kommuns GLN

Mariestads kommuns övergipande GLN är 7350028760008. Övrgia elektroniska leveransadresser inom Mariestads kommun hittar du i Excel-dokumentet GLN Mariestads kommun.

Frågor kring e-faktura

Har du frågor kring e-faktura eller andra fakturafrågor är du välkommen att kontakta ekonomienheten.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 12 april 2024

Kontakt

Ekonomienhetenekonomi@mariestad.se