Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadförvaltningaren arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, mät- och geodata, mark- och exploateringsfrågor, näringsliv- och etableringsfrågor, turism, landsbygd, hållbarhet samt miljö- och byggfrågor.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp.

Chefer inom samhällsbyggnadförvaltningaren

Förvaltningschef

SamhällsbyggnadschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se

Bygglovsenheten

Miljöenheten

Näringslivsenheten

NäringslivschefPeter Jonsson0501-75 50 25peter.jonsson@mariestad.se

Plan- och mätenheten

Mark- och exploateringsenheten

Tf. Mark- och exploateringschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se

Strategi och hållbarhet

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se

Säkerhetsenheten

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se

Kommunikationschef

KommunikationschefCarl-Fredrik Movitz0501-75 58 62carl-fredrik.movitz@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 27 mars 2024