VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner och ingår i en koncern som omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen VänerEnergi Tjänster AB, VänerEnergi Service AB och VänerEl AB. Bolaget bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni.

Bolaget ska köpa in, producera och distribuera energi. Bolaget ska också erbjuda data- och telekommunikationstjänster från eget kommunikationsnät. Med god teknisk standard och optimalt resursutnyttjande, ska VänerEnergi AB medverka i energiförsörjningen inom Mariestad och Töreboda kommuner – i riktning mot en ekologiskt hållbar energiförsörjning.

Läs mer om VänerEnergi AB på VänerEnergis webbplats.

Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt