Trygghetsskapande arbete

Mariestads kommun ska upplevas som en trygg kommun att bo och vistas i. I kommunens arbete med trygghet och säkerhet ingår brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap.

Mariestads trygghetsskapande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och teknisk verksamhet. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Samverkan sker också med polis och andra myndigheter.

Sedan mars 2022 finns även Effektiv samordning för trygghet (EST) i Mariestad. EST är ett systematiskt arbetssätt mellan kommunen, polis, räddningstjänst, bevakningsföretag och lokala bostadsbolag och företagare. Syfte är att effektivisera det trygghetsskapande arbetet för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se