Äldre- och omsorgsförvaltningen

Äldre- och omsorgsförvaltningen ger omvårdnad och service till personer i kommunens särskilda boende, till personer i ordinärt boende samt funktionsstöd till barn- och vuxna.

Kommunal hälso- och sjukvård ger hälso- och sjukvårdande insatser till personer i det egna hemmet, upp till och med sjuksköterskenivå.
Insatserna ges även i kommunens särskilda boendeformer och biståndsbedömd dagverksamhet.

I avdelningen ingår även biståndsenheten.

Förvaltningschef

ÄldreomsorgschefAnnelie Åberg0501-75 63 01annelie.aberg@mariestad.se

Äldreomsorg

Avdelningschef äldreomsorgSelma Bandic0501-75 52 00selma.bandic@mariestad.se

Funktionsstöd barn- och vuxna

Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxnaAnette Karlsson0501-75 63 10anette.karlsson@mariestad.se

Biståndsenheten

BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se

Hälso- och sjukvård

Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MASPia Stenlund0501-75 63 62pia.stenlund@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024