Kontaktperson för barn

En kontaktperson för barn fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen.

Vill du bli kontaktperson?

Fyll i intresseanmälan via vår e-tjänst så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Det ställs inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet. För att bli kontaktperson ska du fyllt 18 år, ha en stabil livssituation och ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Innan du kan bli kontaktperson görs alltid en utredning. Den består av en intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. För att läsa mer om ersättning kan du gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 14 mars 2024

Kontakt

Socialsekreterare barn och unga0501-75 50 00social@mariestad.se
Handläggare LSS barn och ungaAnna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se

Kontakt familjehemssekreterare