En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder med tillgång till gemensamt utrymme. I insatsen ingår att det ska finnas tillgång till ett fast personalstöd dygnet runt. Syftet med gruppboendet är att du som är vuxen och har omfattande omvårdnadsbehov ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa dig själv ett eget hem. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.