Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning bidrar till att ge eleven inom grundskolan kunskaper och färdigheter som underlag för beslut om framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning ska utgå från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i att identifiera sina intressen och möjligheter, samt kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven utifrån sina förutsättningar ska:

  • Bli medveten om sig själv.
  • Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken.
  • Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen.
  • Lära sig att fatta beslut.
  • Lära sig att genomföra sina beslut.
  • Få förståelse för konsekvenser av sina beslut.

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Har du frågor eller funderingar kring detta går det bra att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare TunaholmsskolanSofi Densborn0501-75 55 91sofi.densborn@mariestad.se
Studie- och yrkesvägledare HögelidsskolanAmanda Helmersson0501-75 52 76amanda.helmersson@mariestad.se

Relaterad information