Den 17 augusti 2023 ändrade Säkerhetspolisen hotnivån för terror från förhöjt hot, 3, till högt hot, 4, på en femgradig skala. Bakgrunden är ett försämrat läge och beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Säkerhetspolisen bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid. Det är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Löpande informationsutbyte

Mariestads kommun utbyter löpande information med polisen och andra myndigheter kring tryggheten i samhället. För dig som planerar att anordna en allmän sammankomst eller offentligt arrangemang så ska du precis som tidigare söka tillstånd eller anmäla detta till polismyndigheten, så väger de in aktuell hotbild i sitt beslut. På Krisinformtions webbplats finns mer information den aktuella terrorhotnivån.

Publicerad: 22 januari 2024 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se