Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Socialförvaltningen ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chefer inom socialförvaltningen

Socialchef

Avdelning IFO barn och unga

Enhetschef IFO barn och ungaMinna Brandström0501-75 63 33minna.brandstrom@mariestad.se

Avdelning IFO vuxna och AME

Enhetschef IFO vuxna och AMECaroline Carlsson0501-75 63 78caroline.carlsson@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 15 april 2024